အသုံးပြုသူအချက်အလက်နှင့် စကားဝှက် စစ်ဆေးခြင်း/ပြင်ဆင်ခြင်း

အထက်ပါအတိုင်း အမှတ်စဉ် (၂) ကိုနှိပ်၍ အသုံးပြုသူအချက်အလက်နှင့် စကားဝှက်များ စစ်ဆေးခြင်း/ပြင်ဆင်ခြင်း များကို အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။